Kontakt a objednávka

Prevádzkovateľ:

HelpInvest INTERNATIONAL, s.r.o. 
Kalvária 3
94901 Nitra 
Slovensko
Tel.: +421-(0)-948 62 44 62

IČO: 45665753 
DIČ: 2023092401 
IČ DPH: SK2023092401 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel Sro, Vložka číslo: 27242/N

Bankové spojenie:

UniCredit Bank, č. ú.: 1100453001/1111

IBAN: SK37 1111 0000 0011 0045 3001 
BIC, SWIFT: UNCRSKBX

Máte otázku, na ktorú hľadáte odpoveď? 
Volajte na +421 948 624 462, alebo ju napíšte
do správy nižšie:

Objednávka knihy Chlapček

  • Objednávam si knihu Chlapček, ktorá mi príde v tlačenej forme.
  • Pozorne som vyplnil všetky údaje, hlavne e-mail a adresu doručenia, aby kniha prišla ku mne v poriadku.
  • Cena knihy Chlapček pre Slovenskú republiku je 5,50,-EUR (s 10% DPH) plus poštovné a balné.
  • Cena knihy Chlapček pre Českú republiku je 165,-Kč (s 10% DPH) plus poštovné a balné.
  • Poštovné a balné (3,30,-EUR s DPH), pre SR
  • Poštovné a balné (120,-Kč s DPH), pre ČR
  • Výsledná cena pre SR je 8,80,-EUR s DPH vrátane poštovného a balného a výsledná cena pre ČR je 285,-Kč vrátane poštovného a balného